dlamaturzysty.info

Matura z języka włoskiego

Włoski na maturze 2021
Język obcy - zmiany na maturze 2021

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Język obcy jako przedmiot dodatkowy

 • Ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
  O egzaminie
  Na maturze JĘZYK WŁOSKI można wybrać, jako język nowożytny

  Język włoski można zdawać jako przedmiot obowiązkowy
  • część pisemna (poziom podstawowy), trwa 120 minut
  • część ustna (bez określania poziomu), trwa ok. 15 minut

  Język włoski można też zdawać jako przedmiot dodatkowy
  • część pisemna (poziom rozszerzony), trwa 150 minut
  • część pisemna (poziom dwujęzyczny), trwa 180 minut
  • część ustna (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny), trwa ok. 15 minut
  Przygotowanie do matury z włoskiego
  Kierunki studiów po maturze z włoskiego
  Wyniki i liczba zdających w roku 2019
  Język włoski, p. podstawowy, matura 2019
  Liczba zdających: 167
  (LO: 143, technikum: 24)
  średnia: 82%
  (LO: 82%, technikum: Parametry statystyczne są podawane dla grup liczących 30 lub więcej zdających)

  wloski_podstawowy_matura_2019_wyniki_zdajacych.gif

  Język włoski, p. rozszerzony, matura 2019
  Liczba zdających: 360
  (LO: 309, technikum: 51)
  średnia: 71%
  (LO: 71%, technikum: 73%)

  wloski_rozszerzony_matura_2019_wyniki_zdajacych.gif

  Wyniki i liczba zdających w roku 2018
  Język włoski, p. podstawowy, matura 2018
  Liczba zdających: 182
  (LO: 164, technikum: 18)
  średnia: 82%
  (LO: 82%, technikum: Parametry statystyczne są podawane dla grup liczących 30 lub więcej zdających)  Język włoski, p. rozszerzony, matura 2018
  Liczba zdających: 346
  (LO: 300, technikum: 46)
  średnia: 70%
  (LO: 70%, technikum: 64%)  Polityka Prywatności