boks_220.gif

Matura z języka włoskiego

O egzaminie
Na maturze JĘZYK WŁOSKI można wybrać, jako język nowożytny

Język włoski można zdawać jako przedmiot obowiązkowy
• część pisemna (poziom podstawowy), trwa 120 minut
• część ustna (bez określania poziomu), trwa ok. 15 minut

Język włoski można też zdawać jako przedmiot dodatkowy
• część pisemna (poziom rozszerzony), trwa 150 minut
• część pisemna (poziom dwujęzyczny), trwa 180 minut
• część ustna (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny), trwa ok. 15 minut
Przygotowanie do matury z włoskiego
Kierunki studiów po maturze z włoskiego
Wyniki i liczba zdających w roku 2018
Język włoski, poziom podstawowy
Liczba zdających: 182Język włoski, poziom rozszerzony
Liczba zdających: 346
INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura WSZOP
Polityka Prywatności